Skip to main content

 logo b

Komisijska prodaja slik

Preko spletne prodaje umetnin, se lahko dogovorimo za prodajo vaših umetniških del. V tem primeru se dogovorimo o pogojih prodaje in časovnem okviru ter o cenovnem razponu. Cenovni razpon se lahko določi s cenitvijo slik, ki ga organiziramo. Za vse podrobnosti komisijske prodaje se dogovorimo osebno ali preko spleta.
 
Organiziranje razstav

Na področju razstavljanja likovnih del ali drugih umetniških eksponatov lahko pripravimo različne oblike razstav v Sloveniji. Prevzamemo celotno shemo in pristopimo k organizaciji profesionalno. Zagotovimo prostor, pomagamo pri izboru likovnih del za razstavo, pripravi eksponatov, nameščanje v prostor,  priprava promocijskega gradiva, vabila, katalog itd.

Organiziranje likovnih kolonij

Sodelujemo pri organizaciji likovnih kolonij. Dogovorimo se za obliko organiziranosti kolonij, ali samostojno ali v skupini. Predvideno trajanje kolonij je od 1 do 7 dni, v kraju,  ki daje umetnikom inspiracijo in navdih.
Izobraževanje s področja umetnosti

Želeli bi imeti več delavnic, predavanj in drugih izobraževanj s področja umetnosti. K predavanju bomo povabili poznavalce umetnosti in kulture, in družbeno priznane posameznike, filozofe, pedagoge in druge sodelavce.

Namen teh posvetov je širjenje kulture in umetnosti na ljudi, da bi znali bolje prepoznati in ločiti pravo umetnost od navidezne umetnosti.

Programi za otroke

Organiziramo izobraževanje in usposabljanje za otroke.
Pripravljamo programe likovnega izobraževanja, ki so ustrezno oblikovani in dinamični, s poudarkom na didaktičnih principih in na razvijanju odnosa do likovnih stvaritev. Spoznavali, raziskovali in eksperimentirali bomo z uporabo različnih tehnik, postopkov in materialov, se podali v svet oblik, barv, potez in občutkov. Pri tem nikakor ni pomembno likovno predznanje, namen likovnega ustvarjanja je doseči povezanost z naravo, sposobnost opazovanja njenih sestavnih delov, vzorcev, značilnosti ter zakonitosti ter preživeti zanimivo, pestro, veselo in zabavno ustvarjanje ter preživljanje prostega časa v doživljanju narave, v razvijanju opazovanja in domišljije.

Literarni program
 
Po naročilu pripravljamo širši kulturni program za primer predstavitve in promocije literarnih del in poezije.
 
Druge storitve
 
V kolikor se pojavijo kakšne druge želje ali zahteve po umetniških, organizacijskih ali promocijskih storitvah, (sejemska dejavnost, pogovori, coachingi, itd.) se v okviru strokovnih kompetenc dogovorimo o izvedbi takšne storitve.